Archivo de la etiqueta: Galicia

Reunión con el Psdeg-Psoe Narón

El miércoles 26 de noviembre nos reunimos la junta directiva de la Asociación de Vecinos con Psdeg-Psoe de Narón concretamente con Catalina María García Blanco a las 9 de la mañana en las oficinas del Partido dos Socialistas de Galicia en el ayuntamiento de Narón. 

En esta reunión de algo más de una hora de duración, se trataron los siguiente temas:

San Xiao en Narón, Carretera CP-5401, Alumbrado, Infraestructuras, cunetas y agujeros, el parque infantil, la pista deportiva y las ANTENAS DE TELEFONÍA MÓVIL 

V Festa do Veciño en San Xiao

V Festa do Veciño en San Xiao 2008

Homenaje póstumo al Excmo. SR. Fructuoso Freire Beceiro
San Xiao de Narón / 1917-2004

Naceu o 9 de outubro de 1917 na súa casa de Sequeiro, onde
constan antecedentes familiares centenarios. A súa infancia
transcorreu no mundo rural de Narón ata que o cura e o mestre
convenceron aos pais que de non se debían desaproveitar as
súas cualidades intelectivas.

Estudou o bacharelato no colexio Tirso de Molina de Ferrol e
licenciouse despois en Ciencias Exactas pola Universidade de
Santiaqo de Compostela, empezando unha actividade docente
que se viu interrompida polo recrutamento para a guerra civil.
Participou como oficial na batalla do Ebro, onde resultou ferido e
perdeu a visión nun ollo.

Terminada a guerra, foi nomeado alcalde de Narón en 1940,
renunciando inmediatamente a esta elección efectuada por
designio gobernamental. A licenciatura universitaria serviulle para
ingresar na Escuela Politécnica del Ejército en Madrid, onde se
formou como enxeñeiro de armamento e construcción.

No ano 1950 casou en Sta. María de Neda con Francisca Corzo
Rioboo, matrimonio do que descenden cinco fillos e dez netos.

Tras 2 anos destinado en Palma de Mallorca regresou a Galicia
accedendo á xefatura da Comandancia de Obras de Ferrol e
despois á correspondente da Vlll Región Militar na Coruña,
resultando máximo responsábel da maioría da obra castrense
executada nesa época. Finalizou a súa carreira como xeneral no
Cuartel General del Ejército en Madrid.

Dedicou os últimos anos da súa vida ao que máis lle gustaba, que
era estar cos seus na casa familiar que rehabilitara e colaborar
nas actividades sociais e relixiosas da parroquia, ata a súa morte
o 15 de marzo de 2004.