Archivo de la etiqueta: Tempo

Prohibido exponer coches a la venta en la vía publica

A nova norma está recollida no artigo 33 (apartado 0) Nº. de boletín 187, o texto prohibe o

estacionamento de vehículos en exposición, exhibindo carteis para a súa venda na vía pública. Considerarase que están nesta situación cando permanezan con carteis anunciadores e durante un tempo superior ás 24 horas nas vías públicas.
A multa está considerada coma unha infracción leve, cun coste de 90 euros para o seu destinatario, que poderá ser sancionado reiteradamente, ata que retire o vehículo da vía pública. A Deputación Provincial da Coruña será a encargada de tramitar as multas.

Artigo 33.Prohibicións.

Ademais dos supostos contemplados no artigo 94 do Regulamento xeral de circulación, queda prohibido o estacionamento nos casos e lugares seguintes:

a) Onde o prohiban os sinais correspondentes.

b) Nun mesmo lugar da vía pública durante máis de 30 días consecutivos.

c) Nas zonas sinalizadas como de reserva para carga e descarga de mercancías, nos días e horas en que estea en vigor a reserva, excepto se se trata de vehículos de persoas con mobilidade reducida, debidamente identificados e polo tempo máximo de 60 minutos.

d) Nas zonas reservadas para estacionamento de vehículos de servizo público e organismos oficiais, servizos de urxencia ou policía.

e) Cando o vehículo estacionado deixe para a circulación rodada unha anchura libre inferior á dun carril de tres metros.
Seguir leyendo Prohibido exponer coches a la venta en la vía publica

Se iniciaron las obras de reparación de la fachada del local social de San Xiao

logodiariodeferrolO local social de San Xiao está sendo obxecto das primeiras reformas que a Concellería de Servizos está acometendo neste tipo de edificios municipais. As cinco actuacións previstas acométeas a empresa Moncina e financiaranse con cargo ao Fondo Estatal de Investimento Local.

A intención da área de Servizos e renovar totalmente a actual imaxe dos locais sociais de Narón, mellorando tanto o seu aspecto como a súa estética, subliñou Mauriz, para así “facer que sexan máis acolledores”.
obraslocalsocialdesan-xiao
As intervencións permitirán tamén subsanar unha serie de problemas que, desde hai tempo, se detectan nas construcións, como as entradas de humidades e as perdas de calor, apuntou o edil de Servizos.

O proxecto para reformar as fachadas de cinco locais sociais do municipio completarase, no caso do do Val e A Gándara, cos traballos de ampliación dos edificios, que tamén executará a compañía Moncina. No caso do Val, a actuación suporá un desembolso de 142.207 euros, e no da Gándara, de 168.497, partidas ambas procedentes do fondo estatal.

Seguir leyendo Se iniciaron las obras de reparación de la fachada del local social de San Xiao